WiseMaster Inspector / Mobiili kokonaisratkaisu palotarkastustoimintaan

WiseMaster Inspector

WiseMaster Inspector on ketterä vaihtoehto pelastuslaitosten palotarkastustoiminnan hallintaan. Haluamme tarjota pelastuslaitoksille ajan hermolla pysyvän ratkaisun, jota voidaan myös räätälöidä jokaisen pelastuslaitoksen omien tarpeiden mukaan.

  • Rakennustietojen hallinta
  • Palotarkastustyön suunnittelu
  • Palotarkastuspöytäkirjojen kirjaaminen
  • Dokumentinhallinta, raportit ja tilastot
  • Maksullisten palotarkastusten käsittely
  • Ja paljon muuta...

Soita 010 320 6330 ja kysy lisää!

WiseMaster Inspector tarjoaa helpot ja kätevät työkalut palotarkastustoimintaan. Järjestelmän perustyökalu on rakennustietokanta, jossa ovat kaikki pelastuslaitoksen alueen rakennukset. Rakennuksesta voidaan kerätä monipuoliseseti kaikki olennainen tieto.

Jokaiselle palotarkastajalle voidaan laatia henkilökohtainen työsuunnitelma kuukausitasolla vuodeksi kerrallaan. Palotarkastajan vastuulla olevat rakennukset siirtyvät automaattisesti tarkastusvälin perusteella aina uuteen tulevaan suunnitelmaan. Työn etenemisen seuranta ja tilastointi on helppoa ja kätevää.

Palotarkastusten kirjaaminen järjestelmään on tehty käyttäjän kannalta suoraviivaiseksi ja helpoksi. Tiedot siirtyvät ryhmitellysti pöytäkirjaan, jolloin palotarkastaja tietää koko ajan, mitä tekee. Perinteisen palotarkastuksen lisäksi WiseMaster tarjoaa uudenlaisen turvallisuuskulttuurin arviointityökalun.

WiseMaster Inspectorissa on mukana helppokäyttöinen ja yksinkertainen dokumentinhallinta, jonka avulla palotarkastajat voivat liittää rakennuksiin dokumentteja yleisimmissä tiedostomuodoissa. Lisäksi yleiset pelastuslaitoksen toimintaohjeet ja lomakkeet voidaan lisätä Inspectorin yleisiin asiakirjoihin, josta ne ovat kätevästi löydettävissä

Kaikesta kerätystä tiedosta saadaan monipuoliset raportit ja tilastot, joiden avulla pelastuslaitoksen johdon on helppo seurata pelastuslaitoksen palotarkastustyön laatua. Tilastojen avulla saadaan myös suoraan PRONTO:on raportoitavat tiedot.

WiseMaster Inspectorin tuoreimpia ominaisuuksia on vuoden 2013 alusta alkaen suorittettujen maksullisten palotarkastusten käsittely. Valmiiden laskupohjien avulla palotarkastaja saa vaivattomasti kirjattua ylös palotarkastuksesta laadittavan laskun tiedot. Nämä tiedot viedään Inspectorista sähköisen rajapinnan avulla organisaation käyttämään laskutusjärjestelmään.