WiseMaster Author | Mobiili palotarkastusjärjestelmä |palotarkastus, pientalojen omavalvonta

WiseMaster Author / Viranomaisratkaisut palo- ja pelastustoimelle

Käyttöesimerkkejä:
  • Palotarkastustoiminta
  • Pelastustoimen omavalvonta
  • Riskienhallinta ja -ennakointi

WiseMaster Author -tuoteperheen alle kuuluvat tuotteet on valmistettu suomalaisten viranomaisten tarpeisiin.

Vuodesta 2005 saakka käytössä ollut WiseMaster Inspector on pelastuslaitoksen kokonaisvaltainen palotarkastusjärjestelmä, jonka avulla palotarkastukset voidaan kirjata sähköiseen muotoon heti asiakkaan luona suoraan kohteessa. Inspector sisältää kattavat työkalut mm. rakennustietojen laajaan hallintaan, tarkastustyön työnsuunnitteluun ja seurantaan sekä tarkastustoiminnan tilan raportointiin. WiseMaster Inspector tuote on sovellettavissa myös muuhun tarkastus- ja hyväksymistoimintaan.

WiseMaster Mentor on erilaisten omavalvontakäytäntöjen toteutukseen suunniteltu ratkaisu. Mentorin avulla voidaan helposti toteuttaa laajoja omavalvonta kampanjoita ja erilaista tiedon keräämistä laajoilta joukoilta. Mentor sisältää työkalut omavalvonta lomakkeiston luomiseen ja hallintaan, omavalvonnan postitukseen sekä vastaustietojen palauttamiseen asiakkailta web- sivuston kautta suoraan viranomaisen tietojärjestelmään. Mentor tuotteella on toteutettu tuhansien pientalojen omatoiminen palotarkastustietojen kerääminen palo- ja pelastustoimessa. Mentor on valmis yhdessä paloviranomaisten kanssa kehitetty järjestelmän pientalojen omavalvontaan!

WiseMaster teknologiaan pohjautuen olemme toteuttaneet vuosien 2012-2013 aikana myös TUTOR.NET-järjestemän Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja sen sidosryhmien käyttöön. Tutor palvelu on varsin laaja riskienhallinnan arviointijärjestelmä, joka tarjoaa työkalut arvioiden tekemiseen ja analysointiin webin avulla ajasta ja paikasta riippumatta. Järjestelmä sisältää myös aidot mobiilikomponentit tietojen käsittelemiseen suoraan kenttäolosuhteissa. Palvelun pohjana olevaa teknologiaa voidaan hyödyntää lukuisissa sovelluskohteissa erilaisten arviointien tekemiseen ja analysointiin. Tutor-turvallisuusjärjestelmä on Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kehittämä ja heidän hallinnoima palkittu menetelmä turvallisuustoiminnan riskienarviointijärjestelmä.

TUTOR sai vuonna 2011 Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden ja Finnsecurity Oy:n OHTO-tunnustuksen. �Järjestelmä uudistaa palotarkastustoimintaa merkittävästi innovatiivisella ja asiakkaalle merkittävää lisäarvoa tuottavalla tavalla sekä mahdollistaa turvallisuuden kokonaisvaltaisen kehittämisen korostaen kohteen omaa toimintaa ja vastuuta,� palkintoraati perustelee

WiseMaster Author -tuotteet