TUTOR.NET / Sähköinen järjestelmä TUTOR-menetelmän käyttöön

Tutor.NET

WiseMaster teknologiaan pohjautuen olemme toteuttaneet vuosien 2012-2013 aikana TUTOR.NET-järjestemän. Tutor.NETon varsin laaja riskienhallinnan arviointijärjestelmä, joka tarjoaa työkalut arvioiden tekemiseen ja analysointiin webin avulla ajasta ja paikasta riippumatta. .

http://1apotekonline.com/
 • Arviointikohteiden määrittely
 • Arviointityön suunnittelu
 • Omien lomakkeiden määrittely
 • Asiakkaan itsearviointi ja viranomaisarviointi
 • Arviointipöytäkirjat ja tilastot
 • Ja paljon muuta...

Soita 010 320 6330 ja kysy lisää!

Soveltuvia aloja:
 • Pelastuslaitosten riskienhallinta
 • Muu julkinen sektori
 • Turvallisuusalan yritykset
 • Vakuutusalan riskienarviointi
 • Suurten konsernien riskienhallinta

TUTOR.NETin perusyksikkö on arviointikohde. Se koostuu tyypistä, asiakkaasta, yleensä yhdestä tai useammasta rakennuksesta sekä arviointikohteen tiedoista, jotka määräytyvät valitun tyypin mukaan. Arviointikohteeseen voidaan liittää myös useita asiakkaita ja henkilöitä, jolloin suuretkin kokonaisuudet on helppo hallita.

Käyttäjän henkilökohtaista arviointityötä on mahdollista suunnitella kuukausitasolla. Suunnittelutyökalun avulla käyttäjä näkee koko ajan oman työtilanteensa ja työn etenemisen.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen TUTOR-menetelmässä on lähtökohtaisesti kolme erilaista lomaketta eritasoisille arviointikohteille. TUTOR.NET puolestaan mahdollistaa useampien lomakkeiden käytön kunkin tarpeen mukaan.

TUTOR.NETissä riskien arivointi suoritetaan asteikolla 1-5 TUTOR-menetelmän mukaisesti. Jokaiseen arviointikriteeriin on myös liitettävä kommentti pisteytyksen perusteista. Järjestelmässä on kolme erilaista arviota: johdon tahtotilan arvio, asiakkaan itsearvio ja viranomaisarvio.

Valmiista arvioinnista muodostetaan arviointipöytäkirja, joka myös arkistoidaan järjestelmään. Pöytäkirja on virallinen asiakirja, josta käy ilmi arvioinnin suorittamisen tiedot ja arviointiin osallistuneet henkilöt. Pöytäkirjan tehtävänä on kertoa arvioidun kohteen riskienhallinnan tasosta.

Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi TUTOR.NETissä on useita erilaisia ominaisuuksia, jotka parantavat käyttökokemusta ja tukevat TUTOR-menetelmän käyttöä monipuoliseen riskienarviointiin.